ใบรับรองการวิเคราะห์ (COA)

กรณีต้องการใบรับรองคุณภาพสินค้าตามรุ่นการผลิต (Lot number) ที่ท่านสั่งซื้อไป
กรุณากรอกในช่องตามรูปแบบดังนี้ xx## _ ####
ตัวอย่างเช่น ต้องการใบรับรอง AS002 Lot5053 ให้กรอกในช่องว่าง AS002_5053 แล้วคลิกที่ด้านล่าง
หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณรับรองความถูกต้องโปรดติดต่อเราที่ [email protected]
.com

ตรวจสอบความถูกต้อง!