ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR)

S&A Reagents Lab Ltd., Part. ผู้สนับสนุนหลักของสโมสรโรตารีลาดพร้าว ภาค 3350 ประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต’ตอบแทนสังคมโดยให้ความสำคัญกับชุมชนมากมายหลายโครงการ ทำให้ธุรกิจและสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นกิจกรรมทางสังคม ดังนี้

  • ด้านการศึกษาและเยาวชน
  • กิจกรรมสาธารณประโยชน์
  • กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
  • การสร้างวิถึแห่งความยั่งยืนแก่ชุมชน
  • Rotary LatPhrao 3350 Facebook
Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress