ห้องสมุดการฝึกอบรมและการอ้างอิง

โปรดถามว่าคุณต้องการการฝึกอบรมเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของเราหรือไม่หากคุณส่งพนักงานไปยังที่ตั้งของเราในกรุงเทพฯประเทศไทยเราสามารถฝึกอบรมพวกเขาได้หรือเราสามารถให้พนักงานมาที่ธุรกิจ/ประเทศของคุณเพื่อฝึกอบรมคุณโดยตรง

ANTIGENIC FORMULAE OF THE SALMONELLA SEROVARS

Supplement 2003–2007 (No. 47) to the White-Kauffmann-Le Minor

schemeSupplement 2008-2010 (no. 48) to the White-Kauffmann-Le Minor scheme